Κλειδαριές ασφαλείας

Κλειδαριές ασφαλείας και σύστημα ANSI

Κλειδαριές ασφαλείας και σύστημα ANSI

Το ΑNSI αποτελεί σύστημα αξιολόγησης των κλειδαριών ασφαλείας και οι πιο καλές κλειδαριές έχουν βαθμολογηθεί με το σύστημα αυτό. Το σύστημα αξιολογεί κατά πόσο μια κλειδαριά είναι ανθεκτική στις προσκρούσεις με βάση κλίμακες. Οι κλειδαριές βαθμού 1 θεωρούνται ως οι καλύτερες κλειδαριές. Μια κλειδαριά του τύπου αυτού είναι δύσκολο να «σπάσει»  από τους ληστές και […]

Read more